Επισκέψεις - Ενημερώσεις Στελεχών Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Επισκέψεις - Ενημερώσεις Στελεχών

 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των στελεχών του Στρατού, αναφορικά με το έργο και τους Στόχους του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων - διαλέξεων του Διευθυντού του Ταμείου Υπτγου Σταθιά Γεωργίου, συνοδευομένου από αρμόδιους επιτελείς, στις έδρες των Σχηματισμών ανά την Επικράτεια.

Στις εν λόγω ενημερώσεις παρουσιάσθηκε η Στρατηγική και το εν γένει μεταρρυθμιστικό  πρόγραμμα του ΤΕΘΑ, που έχει ως επίκεντρο την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει, με βάση την καθιερωθείσα αρχή των ανταποδοτικών υπέρ ΤΕΘΑ ωφελημάτων.

Στιγμιότυπα από τις εν λόγω επισκέψεις φαίνονται στις ακόλουθες φωτογραφίες.

 

11-12 Ιουνίου 2013 στη Ζώνη Ευθύνης του Δ΄ ΣΣ

 

 

11 Σεπτεμβρίου 2013 στη Ζώνη Ευθύνης του Β΄ ΣΣ

 

12 Σεπτεμβρίου 2013 στη Ζώνη Ευθύνης του A΄ ΣΣ

 

12 Σεπτεμβρίου 2013 στη Ζώνη Ευθύνης της VIII ΜΠ