Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 3/2020 Για Την Αποκατάσταση της Οροφής Δύο Γραφείων του Μεγάρου ΤΕΘΑ. Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Ανακοινώνεται ότι, το ΤΕΘΑ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την αποκατάσταση της οροφής δύο (2) Γραφείων του Μεγάρου ΤΕΘΑ.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη.