Διακήρυξη πρώην στρατοπέδου Λιόση Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων  (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση εικοσιπέντε (25) ετών του ακινήτου Ε1, του πρώην στρατοπέδου «ΛΙΟΣΗ», στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Επισυνάπτουμε την διακήρυξη του διαγωνισμού, τους γενικούς και ειδικούς όρους καθώς και την περίληψη της διακήρυξης στο ηλεκτρονικό σύστημα "Διαύγεια".


ΔιακήρυξηΌροι, Περίληψη στο σύστημα "Διαύγεια".