Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2/2018 («ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος») Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Ανακοινώνεται ότι, το ΤΕΘΑ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη, για τη συμβουλευτική υποστήριξη σε «ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη.