Διακήρυξη διαγωνισμού υπ. αριθμ 1/2020 για τον προληπτικο ελεγχο και συντήρηση του ανελκυστήρα του Μεγάρου ΤΕΘΑ Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Ανακοινώνεται ότι, το ΤΕΘΑ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή μέσω αναδόχου των υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του ανελκυστήρα του Μεγάρου ΤΕΘΑ.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη.