Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 2/2020 Για Την Προμήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπινάκων Προστατευτικών Στηθαίων Ασφαλείας (14 Οκτ 20) Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 2/2020 Για Την Προμήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπινάκων Προστατευτικών Στηθαίων Ασφαλείας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.