Διακήρυξη Υπ΄ αριθμ. 1/2014 (Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο του ΤΕΘΑ στην ιστοσελίδα του) Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Ανακοινώνεται ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού που θα αφορά στο έργο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Διαδικτυακής εφαρμογής για την απεικόνιση – χαρτογράφηση – καταχώρηση ακινήτων – οικοπέδων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ με την χρήση Google Maps/Google Earth με την κατάλληλη παραμετροποίηση και την διασύνδεση της με την ιστοσελίδα/ιστότοπο του ΤΕΘΑ».

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.