Προαγωγή Στελέχους Print
Font Size Larger Font Smaller Font

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΘΑ, τελετή προαγωγής σε Υπίλαρχο, του Ανθυπίλαρχου Γεωργίου Παπαθανασίου, Επιτελούς του Ταμείου.

Τα νέα διακριτικά απονεμήθηκαν από τον Διευθυντή του Ταμείου Αντιστράτηγο  Αντώνιο Κονδύλη και τον Υποδιευθυντή Ταξίαρχο  Νικόλαο Μαλαχιά.