Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ (4 Σεπ 19) Print
Font Size Larger Font Smaller Font

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κος Γεώργιος Καμπάς, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Οικονομικού του ΓΕΣ Υποστράτηγο κ Βασίλειο Κατέλη, επισκέφθηκε την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και ενημερώθηκε αναφορικά με την Αποστολή, τους τεθέντες στόχους, τα επιτεύγματα, τις υφιστάμενες προκλήσεις και την πορεία υλοποίησης του Οράματος του Ταμείου.

Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ ζήτησε να του υποβληθούν τρόποι περαιτέρω υποστήριξης του Ταμείου από το ΓΕΣ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τις οδηγίες, κατευθύνσεις και παραινέσεις που δόθηκαν από τον κ Αρχηγό ΓΕΣ.